Kobi Spillemandstreff lørdag// Dans og spel på Husan

Arrangementsinformasjon

"Naar der skulde være Bal i byen, var der en Mand, som var aldeles nødvending, han var umistelig. Uden ham var det umuligt at holde Bal. Han var et Unicum. Jakobi Jensen hedte han, men hele Byen kaldte ham Kobi Spillemand."

Kobi Spillemand spilte til bryllup og fest for fattig og rik, og var alltid på plass når det ble arrangert tilstelninger på Husan eller "Slottet" som var folks kallenavn på denne staselige bygningen.

(F.A Otto: Gamle Skilderier)

Det må danses og det må være plass til spillemannslag og buskspel i Farsund Folk Festival. I år flytter vi dansen til Husan som har lange dansetradisjoner. Les bare her:

Da vi i 2021 flytter dansen til Husan, ønsker vi å hedre denne lokale spillemannen og inviterer ulike spelemannslag til treff.

På grunn av korona viruset vil det være begrenset kapasitet, og vi ber alle som danser om å være i samme kohort, og holde avstand til de andre dansende.

Restriksjoner

Alle publikummere oppfordres til å holde seg hjemme om en kjenner symptom på Covid-19.
Det samme gjelder om en er i karantene, eller av annen grunn kan utgjøre ei smitterisiko for andre.
Farsund Folk Festival tar ytterligere forbehold for nye påbud eller lokale restriksjoner fra kommunalt eller statlig hold.

Ansvarsfraskrivelse

Solgte billetter refunderes kun om arrangementet avlyses. Arrangøren tar forbehold om de til enhver tid gjeldende og påbud for kulturarrangement. Om restriksjoner eller påbud krever at arrangementet må gjennomføres med et lavere publikumsantall enn solgte billetter, vil vi prioritere de som først kjøpte billett.